Privacy

Privacyverklaring

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons om uw privacy tijdens een bezoek aan deze website en het gebruikmaken ervan te beschermen. In deze privacyverklaring zijn wij transparant in de manier waarop er met persoonlijke en privacygevoelige gegevens wordt omgegaan. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken wat de reden is dat wij gegevens verzamelen. Dat doen wij onder meer om de gebruikerservaring van onze bezoekers te verbeteren. De privacyverklaring is van toepassing op de service en informatie die wij op deze website bieden. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor informatie of diensten die op andere websites beschikbaar zijn en waar u via deze website terecht kunt komen. Bij het bezoeken of landen op een andere website is de betreffende privacyverklaring van die partij van toepassingen is deze privacyverklaring daar dus niet op van toepassing. Met het bezoeken van deze  website geeft u in elk geval aan akkoord te gaan met het van toepassing zijnde privacybeleid en inhoud van de disclaimer.

Gebruik van gegevensverzameling

Wij streven ernaar om bezoekers van onze website de beste gebruikerservaring te bieden. Bij het gebruik van onze diensten is het mogelijk dat er gevraagd wordt naar persoonlijke gegevens. Indien de gegevens worden bewaard, gebeurt dat op beveiligde servers. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waar wij toegang tot hebben. Met betrekking tot de communicatie geldt dat wij indien u een email naar ons toestuurt wij deze bewaren tot het moment dat dit niet meer nodig is. Bijvoorbeeld als u een vraag heeft en wij deze hebben beantwoord. Indien de situatie erom vraagt, kunnen wij verzoeken om nadere persoonlijke gegevens. Ook voor deze informatie geldt dat deze bewaard wordt op een beveiligde server en er geldt dat er geen combinatie van deze gegevens plaatsvindt met andere persoonlijke informatie.

Cookies

Wij gebruiken gegevens die uit bezoeken aan onze website voortkomen om hiermee een beter inzicht te hebben in het bezoekersgedrag. Dat biedt ons weer de gelegenheid om verbeteringen aan te brengen en de gebruikerservaring voor onze bezoekers te optimaliseren. Hiervoor maken wij onder meer gebruik van cookies en die vormen weer de basis om een analyse te maken op welke wijze onze website wordt gebruikt door bezoekers. Bijvoorbeeld of er sprake is van herhaald bezoek of hoe snel de website weer verlaten wordt. Gegevens die bewaard worden, gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan hier in de privacyverklaring staan vermeld. Een uitzondering hierop is een eventuele wettelijke verplichting of als u toestemming heeft verleend nadat wij u daarom hebben gevraagd. Er is evenmin sprake van het delen van informatie van persoonlijke of financiële gegevens met derden buiten onze website. Cookies kunnen door u worden uitgezet in uw eigen webbrowser. U kunt bestaande cookies verwijderen en voor de optie kiezen dat cookies worden geweigerd. Het is dan echter mogelijk dat bij een volgend bezoek aan onze website niet alle functies meer optimaal functioneren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan in de toekomst mogelijk gewijzigd worden en wij willen u er dan ook op wijzen om met enige regelmaat naar deze pagina terug te keren om te ontdekken of er zich veranderingen hebben voorgedaan. Wij doen geen vooraankondiging van wijzigingen en wijzen bezoekers daar evenmin op. U heeft als bezoeker het recht om uw persoonlijke gegevens door ons te laten verwijderen. Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief is het mogelijk om u daarvoor af te melden. Deze optie wordt bij iedere verzonden mailing aangeboden. U kunt overigens ook contact met ons opnemen als u op geen enkele wijze meer door ons wenst te worden benaderd.